Ook onze prachtige sport kan niet zonder vrijwilligers.

Tafelofficials, scheidsrechters, ploegverantwoordelijken, bestuursleden, dames en heren van de was, ... 
Allen dragen ze wekelijks hun steentje bij om ons verantwoord en zorgeloos te laten sporten.


#RESPECT en #DANKJEWEL!